ΓΛΩΣΣΑ

Κυριακή 5 Ιουνίου 2016

Πρόγραμμα για γρήγορη ανάγνωση

Πρόγραμμα για γρήγορη ανάγνωση

Πρόγραμμα για γρήγορο διάβασμα
 Στην περίπτωση που το παιδί αν και έχει κατακτήσει το μηχανισμό της ανάγνωσης διαβάζει συλλαβιστά ή πολύ αργά χρειάζεται ένα πρόγραμμα βελτίωσης της οπτικής αναγνώρισης των λέξεων. Αυτό που προτείνεται εδώ προτείνεται στο βιβλίο της Μαρίας-Μάρθας Φλωράτου «Μαθησιακές Δυσκολίες και όχι τεμπελιά» εκδ. Οδυσσέας 2002  και έχει διαμορφωθεί σε πίνακες παρουσίασης:
Κάθε πίνακας περιέχει 22 λέξεις χωρισμένες σε τρεις στήλες και λειτουργεί με τη μορφή παρουσίασης PowerPoint ως εξής:   Αρχικά παρουσιάζεται ολόκληρη η πρώτη στήλη την οποία διαβάζουμε πρώτα εμείς στο παιδί εξηγώντας το νόημα κάποιων λέξεων που δεν καταλαβαίνει. Στη συνέχεια εμφανίζονται μία μία οι λέξεις της στήλης και μετά όλη η στήλη μαζί πάλι. Το ίδιο συμβαίνει και για τις δύο επόμενες στήλες και στο τέλος εμφανίζεται όλος ο πίνακας (22 λέξεις) μαζί.
Σε κάθε περίπτωση λειτουργούμε ως μοντέλο πάνω στο παιδί και το μαθαίνουμε να βλέπει τη λέξη ολόκληρη και γρήγορα. Η ταχύτητα ανάγνωσης των λέξεων  αυξάνεται σιγά σιγά.
Καλό είναι ο χρόνος καθημερινής εξάσκησης να είναι 15-20 λεπτά, ολοκληρώνοντας έτσι  και έναν πίνακα.
Οι πίνακες περιέχουν λίστες λέξεων ως εξής:
  • Πίνακες Α1 και Α2 με μονοσύλλαβες (ΣΦΣ) και απλές δισύλλαβες λέξεις (ΣΦΣΦ).
  • Πίνακες Β1 και Β2 με δισύλλαβες λέξεις του τύπου ΦΣΦ ή ΣΦΣΦΣ.
  • Πίνακες Γ1Γ2 και Γ3 με απλές τρισύλλαβες λέξεις (ΣΦΣΦΣΦ)
  • Πίνακες Δ1Δ2 και Δ3 με τρισύλλαβες λέξεις του τύπου (ΦΣΦΣΦ ή ΣΦΣΦΣΦΣ)
  • Πίνακες Ε1Ε2Ζ1 και Ζ2 με πολυσύλλαβες λέξεις.
  • Πίνακες Η1Η2Θ1Θ2Ι1,Ι2Κ1 και Κ2 με πολυσύλλαβες λέξεις που περιέχουν δύο σύμφωνα.
  • Πίνακες Λ1Λ2Μ1 και Μ2 με λέξεις που περιέχουν δίψηφα φωνήεντα και συνδυασμούς.
  • Πίνακες Ν1Ν2Ξ1 και Ξ2 με λέξεις με δίψηφα σύμφωνα.
  • Πίνακες  Ο1 και Ο2 με λέξεις οι οποίες έχουν «τονισμένη» με κόκκινο χρώμα τη συλλαβή που θέλουμε να προσέξει το παιδί. (π.χ. στη λέξη ψάλτης αν το παιδί διαβάσει συλλαβιστά ψάλ-της θα καταναλώσει περισσότερο χρόνο από το να διαβάσει ψάλ-της.
  • Πίνακες Π1 και Π2 με τις ίδιες λέξεις των πινάκων Ο1 και Ο2 χωρίς τον «τονισμό» των συλλαβών.
Κάθε πίνακα μπορείτε να τον κατεβάσετε πατώντας απευθείας πάνω στο όνομά του ή να τους κατεβάσετε όλους σε μορφή zip πατώντας εδώ.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου