ΓΛΩΣΣΑ

Σάββατο 16 Απριλίου 2016

Πόσο καλά γνωρίζεις τις χώρες από τους etwιnnig φίλους σου;

Can You Guess The Country


how well you know the countries from your e twinning friends?

I am a country in Europe Where you can climb the Eiffel Tower They had many kings called Louis And Napoleon once had power

Spain
France
Poland
Greece
Estonia
England

Ι ’m a country in Great Britain Where you might drink a nice cup of tea My capital is called London That’s home to the Royal Family

England
Poland
Greece
Spain
Poland

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου