ΓΛΩΣΣΑ

Τρίτη 26 Απριλίου 2016

Unity in Diversity

  "We may have different religions, different languages, different colored skin, but we all belong to one human race."
-- 
Kofi Annan


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου